Zaangażowanie pracowników

Zaangażowany pracownik to inaczej w pełni obecny ciałem, duchem i sercem w swojej pracy. Posiadanie aktualnej wiedzy w tym zakresie zwyczajnie przekłada się na wskaźniki biznesowe. To takie proste i oczywiste, natomiast zwykle menedżerowie o tym zapominają.

Klient IAKG

 

Celem badania jest określenie poziomu zaangażowania pracowników w kilku istotnych aspektach funkcjonowania organizacji.

Zebrane informacje pozwalają odpowiedzieć m.in. na następujące pytania:

  • Jaki jest ogólny poziom zaangażowania pracowników?
  • Jaka jest proporcja osób silnie zaangażowanych, słabo zaangażowanych oraz zdecydowanie niezaangażowanych w Twojej organizacji?
  • Który z menedżerów istotnie zwiększa zaangażowanie pracowników, a który istotnie je zmniejsza?
  • Jakie aspekty pracy wzmacniają zaangażowanie pracowników a jakie osłabiają zaangażowanie pracowników?

Rezultatem badania zaangażowania pracowników jest raport zawierający wyniki badania wraz z rekomendacjami biznesowymi.

 

Celem analizy jest poznanie źródeł motywacji do bycia zaangażowanym w pracę oraz przyczyn zmniejszających zaangażowanie.

Zebrane informacje pozwalają odpowiedzieć m.in. na następujące pytania:

  • Czy zaangażowanie jest powiązane z miernikami biznesowymi Klienta? Jeśli tak, to z którymi i w jakim stopniu (poziom obsługi Klienta, procent sprzedaży, ocena okresowa).
  • Czy zaangażowanie pracowników jest związane z satysfakcją z pracy w danej organizacji?
  • Jaki wpływ na poziom zaangażowania ma styl zarządzania w organizacji?
  • Jaki wpływ na poziom zaangażowania ma struktura organizacyjna?
  • Jaki wpływ na poziom zaangażowania ma podział pracy?

Rezultatem analizy zaangażowania pracowników jest raport odpowiadający na postawione pytania analityczne.

 

Polecane artykuły:

Dla pracownika pieniądze to nie wszystko - kliknij

IAKG na Forum Employer Branding - kliknij

 
Realizacja:Benhauer.pl